AdvocatenkantoorJos Coussement

Hoezekouterdreef 41, 9300 Aalst
jos.coussement@advocaat.be
053 78 52 54
053 78 59 04
BTW 0812557815

Jos Coussement

Advies, bemiddeling en verdediging

Meester Coussement is afgestudeerd aan de Universiteit te Leuven met onderscheiding in het jaar 1982. Hij leidt het kantoor sinds jaar en dag en is het persoonlijk aanspreekpunt voor de cliënten.

foto van Jos

Dossiers die behandeld worden

 • Verkeersongevallen
 • Echtscheidingsrecht
 • Huurgeschillen
 • Invordering
  facturen
 • Bouwgeschillen
 • Erfrecht
 • Andere rechtsmateries
 • In kader van de rechtsbijstandsverzekering heeft iedere bestuurder recht op vrije keuze van advocaat bij de verdediging voor de Politierechtbank. Meer bepaald betreffende verkeersovertredingen, verkeersongevallen en opvordering van geleden voertuigschade, lichamelijke schade en andere. De kosten voor de verdediging door de advocaat worden rechtstreeks vergoed door de verzekeringsmaatschappij.

Raadpleging

Vrijblijvende raadpleging na telefonische afspraak.

Kostprijs eerste raadpleging: €50.

Duidelijke voorafgaande afspraken over kosten en ereloon.

stratenplan

Wilt u een afspraak maken of heeft u een vraag?

Neem contact op via 053 78 52 54 of jos.coussement@advocaat.be

Het kantoor bevindt zich te
Hoezekouterdreef 41 in 9300 Aalst.

Adressen en gegevens

Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde

Justitieplein 1, 9200 Dendermonde

tel:

052/26.07.11


fax:

052/26.08.09

 • Rechtbank van eerste aanleg te Dendermondeinfo
 • Arbeidsrechtbank Gent, afdeling Aalstinfo
 • Arbeidsrechtbank Gent, afdeling Sint-Niklaasinfo
 • Rechtbank Van Koophandel te Dendermondeinfo
 • Vredegerecht Aalst Eerste Kantoninfo
 • Vredegerecht Aalst Tweede Kantoninfo
 • Vredegerecht Bevereninfo
 • Vredegerecht Dendermonde info
 • Vredegerecht Hammeinfo
 • Vredegerecht Lokereninfo
 • infoVredegerecht Ninove
 • infoVredegerecht Sint-Niklaas Eerste Kanton
 • infoVredegerecht Sint-Niklaas Tweede Kanton
 • infoVredegerecht Wetteren
 • infoVredegerecht Zele
 • infoPolitierechtbank Aalst
 • infoPolitierechtbank Dendermonde
 • infoPolitierechtbank Sint-Niklaas
 • infoHof van Beroep te Gent

Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie

1. Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt Uw dossier toe aan Meester Jos Coussement. Meester Coussement is advocaat in België en is ingeschreven aan de Balie van Dendermonde. De zetel van het kantoor is gevestigd te 9300 Aalst, Hoezekouterdreef 41. Meester Coussement baat zijn kantoor in persoonlijke naam uit.

Ondernemingsnummer: 0812557815
e-post: jos.coussement@advocaat.be

De beroepsaansprakelijkheid is verzekerd via de Orde van Advocaten bij de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen afdeling Dendermonde, Justitieplein 1 te 9200 Dendermonde, balie.dendermonde@skynet.be

2. Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kan bij Meester Coussement terecht voor onder meer: advies-bemiddeling-verdediging.
Het uurloon voor de aanrekenbare uren bedraagt:
€125.00 voor de materie verkeer
€100.00 voor de andere materies
Kosten:
€50.00: aanleg dossier
€8.00: per brief
€2.00: per e-post
€8.00: per blad voor besluiten, verzoekschriften, bundel,...
€2.5: per fax
€0.40: verplaatsingen per kilometer
De overeenkomst die U met Meester Coussement sluit is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen is enkel de rechter van het rechtsgebied van 9300 Aalst bevoegd.

Bovenvermelde bedragen worden vermeerderd met 21% BTW sedert 01/01/2014.

3. Informatie en klachten

Voor informatie of bij klachten kunt U Meester Coussement op zijn adres bereiken: Hoezekouterdreef 41, 9300 Aalst.

4. Beroepsregels en gedragscode

Meester Coussement is onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en de reglementen van zijn balie die kunnen geraadpleegd worden via www.advocaat.be.

5. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Meester Coussement is onderworpen aan de regeling inzake buitengerechtelijke regeling van geschillen voorzien in Boek XVI van het Wetboek van Economisch Recht. In overeenstemming met Titel 2, Boek XVI WER kan, in verband met een reeds afgesloten overeenkomst, rechtstreeks een grief worden ingediend of informatie op ons adres. In overeenstemming met Titel 4 van Boek XIV WER kunnen aanvragen of klachten ook worden ingediend bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA), de gekwalificeerde entiteit bevoegd voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen consumenten en advocaten. De OCA is opgenomen op de lijst van gekwalificeerde entiteiten die kan worden geraadpleegd op de website van de F.O.D. Economie, K.M.O. en middenstand. De OCA is bevoegd voor klachten die betrekking hebben op de dienstverlening van de advocaat . Klachten worden bij voorkeur online ingediend aan de hand van het elektronisch klachtenformulier beschikbaar op http://oca.ligeca.be/nl/. Via deze link kunnen aanvullende gegevens van de OCA worden geraadpleegd. De OCA is gevestigd in de Staatsbladsstraat 8 te 1000 Brussel. Meester Coussement is tevens onderheven aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement: Deontologische Codex van de balie Dendermonde van 06/05/2010. Verdere info: secretariaat van de balie Dendermonde, Gerechtsgebouw, Justitieplein1 te 9200 Dendermonde. Tel.: 052 21 56 48.